MQ WAT NU?

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners kunnen jou verder helpen.

MQ Scan & Beweeg ABC

1 + 1 = 3! Dat is het idee achter de samenwerking met het Beweeg ABC van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Dankzij deze samenwerking stellen wij beweeg- en beleidsprofessionals in staat naast de motoriek ook op enkele belangrijke gezondheidsparameters de ontwikkeling van kinderen te monitoren.

Sportimpuls

Sportimpuls.nl bv is expert bij het matchen van vraag en aanbod in de Buurt-Onderwijs-Sport driehoek. Sportimpuls.nl bv is een netwerkorganisatie die full service programma’s levert op het gebied van sport, bewegen en preventie aan sportorganisaties en gemeenten. Het netwerk bestaat uit zelfstandige sportprofessionals, die met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in lokale buurtsportteams.

Gelderse sport federatie

‘Wij geloven dat je door fit en vitaal te zijn een gezonder en plezieriger leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en bewegen, zodat iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en beweegklimaat neer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.

SportZeeland

SportZeeland brengt mensen in beweging! SportZeeland ontwikkelt en coördineert sport- en beweegprogramma’s voor jong en oud. Kwaliteit en continuïteit staan altijd voorop. Samen met onze partners zoals onderwijs- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen, bedrijven en overheden werken wij aan een vitale en actieve leefstijl voor alle Zeeuwen. 

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool en de VU-Amsterdam ontwikkelden in 6 jaar tijd een wetenschappelijk gevalideerde tool. Bij de ontwikkeling is veel samengewerkt met vakdocenten om de MQ Scan praktisch en werkbaar te maken voor het onderwijs.

Vrije universiteit Amsterdam (VU)

De Haagse Hogeschool en de VU-Amsterdam ontwikkelden in 6 jaar tijd een wetenschappelijk gevalideerde tool. Bij de ontwikkeling is veel samengewerkt met vakdocenten om de MQ Scan praktisch en werkbaar te maken voor het onderwijs.

Athletic Skills Model (ASM)

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. Deze nieuwe manier van denken over bewegen is de basis van kwalitatieve beweegprogramma’s met de materialen en de omgeving die daarbij optimaal bij aansluiten.

Het Bewegend Kind 

Het Bewegend Kind en MQ Scan zetten zich beiden in voor het verbeteren van de gezondheid van kinderen. Het Bewegend Kind is een lesmethodiek voor kinderen van 0-13 jaar. Er is een lesaanbod voor kinderdagverblijven en voor het primair onderwijs. Dit kan als vervolgaanbod voor de MQ Scan fungeren.

De Skills4Life Foundation 

De Skills4Life Foundation gelooft in leren door te doen en gelijke kansen voor iedereen. Dat begint op de basisschool.

Stilzitten in een lokaal hoort erbij maar daarnaast is het belangrijk om veel te bewegen. Dit is leuk en ook nog eens leerzaam! De vaardigheden die kinderen opdoen door te bewegen noemen wij: Skills4Life. Want het zijn skills waar je je hele leven iets aan hebt. De focus ligt op twee doelgroepen: kinderen die leven in armoede en kinderen die minder vaardig zijn in bewegen. De Skills4Life Foundation genereert gelden om deze missie samen met MQ scan te realiseren. 

HiRO

HiRO is een lesmethode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het Primair Onderwijs (PO). Het jaarprogramma bestaat uit een digitale leeromgeving, die in de klas gebruikt wordt. Fysieke oefeningen spelen een grote rol. De lessen vormen de basis van sociale vaardigheden waar kinderen hun leven lang de vruchten van plukken. 

De lesmethode is gebaseerd op ervarend leren. De 7 judowaarden staan centraal.

Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’
Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’
Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’
Beheersing ‘in balans blijven’
Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’
Discipline ‘doen wat nodig is’
Plezier ‘lachen en veel lol maken’

BeweegBasis

BeweegBasis biedt handvatten om kinderen te begeleiden naar een actieve leefstijl en het verbeteren van de motorische vaardigheden. Het model van BeweegBasis ondersteunt beweegprofessionals in hun handelen. Het bestaat uit vijf verschillende componenten, namelijk: competentie, motivatie, vertrouwen, kennis en commitment. Dit model heeft een brede wetenschappelijke onderbouwing welke praktisch toepasbaar is.