Wat is de MQ Scan?

De MQ Scan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een geheel gedigitaliseerde tool die bestaat uit een digitale omgeving en een app. De wetenschappelijk onderbouwde MQ tracks worden met standaard gymmateriaal uitgezet. Met de slimme app neem je de MQ Scan af. De rapportages zijn na het scannen direct te vinden op kind, klas en school niveau in jouw digitale omgeving.

Wat is de MQ Scan?

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.

De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.

De groepsleerkracht, LO-docent of buurtsportcoach kan ca. 30 kinderen in een uur scannen met de mobiele app. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te monitoren.

Onderzoek naar MQ Scan:

In 2022 is er gemeten dat ruim 22% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn

Lees hier de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de MQ Scan uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek blijkt dat de MQ Scan een betrouwbare en valide bekwaamheidstest is voor motorische vaardigheid die kan worden gebruikt om de competentie van motorvaardigheden van 4- tot 12-jarige kinderen in een primair onderwijs omgeving te beoordelen.

Voordelen voor scholen, LO-docenten en professionals

Scholen, LO-docenten en professionals krijgen met de MQ Scan inzicht in het motorisch niveau van kinderen en de ontwikkeling van die motoriek. Vervolgens kunnen zij met de kinderen zelf aan de slag om dit gericht te verbeteren.

Supersnel testen

Scan 30 kinderen in één gymles met de MQ Scan app en maak gebruik van de standaard gymmaterialen in het gymlokaal.

Betrouwbaar

De MQ Scan kan onderdeel uitmaken van de bestaande gymles, zodoende zijn er geen extra inspanningen of uren nodig van de LO-docent.

Leuk

De obstacle track wordt door kinderen als leuk ervaren. Dus geen test stress.

Simpel

De scan neem je af met een app en de resultaten staan direct online.

Voordelen voor gemeenten en sportbedrijven

MQ Scan biedt met de geanonimiseerde geaggregeerde data (motorisch) inzicht in school, wijk en gemeente. Hiermee kunnen programma’s en beleid worden onderbouwd. Kan het effect van deze programma’s worden gemonitord. En is het een uitstekend middel om budgetten te verantwoorden.

Risico's & talent

Inzicht in het motorisch niveau en ontwikkeling van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar, waardoor je risico’s tijdig inzichtelijk maakt, maar ook talent kan herkennen en stimuleren

Wetenschappelijk onderbouwd

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool hebben de MQ Scan wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Gebruik wetenschappelijke inzichten voor het beleid.

Objectief

Het scannen is niet afhankelijk van degene die het afneemt, waardoor je regio’s, wijken, scholen etc. met elkaar kan vergelijken.

Digitale verwerking

Dit betekent geen foutgevoelige handmatige verwerking en resultaten zijn makkelijk deelbaar.

Wij vertellen je graag alles over de MQ Scan aan de hand van een online demonstratie