MQ Scan voor gemeenten

De MQ Scan is dé landelijke bron voor motorische ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Onze geanonimiseerde database bestaat al uit meer dan 361.000 unieke kinderen.

Met data en inzichten op school-, wijk- en gemeente-niveau kan beleid worden onderbouwd om zo gemeentelijke programma’s te schrijven. Het effect van deze programma’s kan worden gemonitord, wat het een uitstekend middel maakt om budgetten te verantwoorden.

Belang van motoriek; waarbij speelt motoriek een rol?

Ruim 20% van de kinderen in Nederland heeft een motorische achterstand. Dat blijkt uit het onderzoek ‘motoriek peiling 2023′. Dit versterkt het beeld dat steeds meer kinderen slechter bewegen. Verschillende onderzoeken laten zien dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter voelenmentaal en sociaal  beter functioneren én een positiever zelfbeeld hebben. Dat gun je toch ieder kind!

Afgelopen schooljaar werden meer dan 230.000 kinderen gescand met de MQ Scan. MQ staat voor Motorische Quotiënt. De scan monitort de motoriek van kinderen op de basisschool en kan dus bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van eventuele motorische achterstanden.

  Monitoren van de motoriek, en dan?

  Om een vervolg te geven aan de MQ scores en het kind echt verder te kunnen helpen hebben we verschillende mogelijke interventies voor je op een rijtje gezet op onze ‘MQ wat nu-pagina’ in 4 categorieën: zorg, onderwijs, opleiding en buiten school/ vereniging.

  Zo kun je bijvoorbeeld inzicht krijgen in het verdiepende aanbod van het ASM (Athletic Skills Model), er achter komen hoe andere gemeenten vervolg geven aan de MQ-scores of waar in de buurt kinderfysiotherapeuten gevestigd zijn. Daarnaast geven we extra uitleg over de scores en kun je zien wie onze samenwerkingspartners zijn. Al deze informatie vindt je hieronder. 

  Is de MQ Scan ook jullie startpunt?

  MQ Scan in het kort

  De MQ Scan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een geheel gedigitaliseerde tool die bestaat uit een digitale omgeving en een app. De wetenschappelijk onderbouwde MQ tracks worden met standaard gymmateriaal uitgezet. Met de slimme app neem je de MQ Scan af. 

  De Motorisch Quotiënt-score (MQ-score) wordt berekend op basis van het geslacht, de leeftijd en de tijd dat een kind erover doet om het parcours af te leggen. De scores worden ingedeeld in 5 categorieën (kleuren) op basis van de norm (scores van andere kinderen in Nederland). De rapportages zijn na het scannen direct te vinden op kind-, klas- en schoolniveau in jouw digitale omgeving. Ook leveren wij premium rapportages op regionaal niveau die je inzicht geven in de motorische vaardigheden per school en per wijk. Deze stellen je in staat om te kunnen benchmarken en het sport- en beweegbeleid te versterken.

  Sport- en preventieakkoord

  In veel gemeenten is een Sportakkoord gerealiseerd en wordt er ook een Preventieakkoord opgesteld. Beide akkoorden vormen een kans om de MQ Scan deels gefinancierd te krijgen vanuit de bijbehorende uitvoeringsbudgetten. En/of om het vervolgaanbod te optimaliseren. Neem contact op met de coördinator van dit Sport- of Preventieakkoord, eventueel via de buurtsportcoach voor directe afstemming hierover.

  Werken aan de motoriek buiten school

  Niet alleen op school, maar ook juist buiten school kan de motoriek van kinderen verbeterd worden. Klik op ‘meer info’ voor een overzicht van de belangrijkste partijen waarmee gewerkt kan worden aan de motorische ontwikkeling van een kind.

  Hoe helpt de MQ Scan gemeenten en sportbedrijven?

  Inzicht in de motorische vaardigheid en de ontwikkeling maakt het voor professionals mogelijk gerichter aan behoeften en achterstanden te werken. Waardoor het rendement en de resultaten van bestaande activiteiten, inspanningen en beleid nog groter kunnen worden.

  E

  Sportbeleid

  Inzicht in de motoriek zorgt voor onderbouwing van het sportbeleid.

  E

  LO-onderwijs

  Laat de LO-lessen nog beter aansluiten bij de behoeften dankzij inzicht.

  E

  Zeeland-aanpak

  Bekijk hier hoe provincie Zeeland gebruik maakt van de MQ Scan.

  E

  Gezonde School

  Monitor het thema ‘bewegen en sport’ middels de MQ Scan.

  Download hier de 7 stappen om de MQ Scan te implementeren in gemeentelijk beleid

  Alle voordelen voor gemeenten en sportbedrijven op een rijtje:

  N

  Risico's & talent

  Inzicht in het motorisch niveau en ontwikkeling van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar, waardoor je risico’s tijdig inzichtelijk maakt, maar ook talent kan herkennen en stimuleren.

  N

  Wetenschappelijk onderbouwd

  De Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool hebben de MQ Scan wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Gebruik wetenschappelijke inzichten voor het beleid.

  N

  Objectief

  Het scannen is niet afhankelijk van degene die het afneemt, waardoor je regio’s, wijken, scholen etc. met elkaar kan vergelijken.

  N

  Digitale verwerking

  Dit betekent geen foutgevoelige handmatige verwerking en resultaten zijn makkelijk deelbaar.
  Wil je nog meer weten of heb je vragen? 

  Vraag een online afspraak of vrijblijvende offerte aan: