Selecteer een pagina

Algemene vragen

Veelgestelde vragen

Wie zijn de mensen achter de MQ Scan?

MQ Scan is een initiatief van de mensen van Schooljudo en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universteit van Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool naar het ontwerp van het Athletic Skills Model.

Waarom is de MQ Scan ontwikkeld?

Om op een efficiënte, laagdrempelige, maar vooral leuke manier de motorische vaardigheid van kinderen in kaart te brengen, zodat ontwikkeling hierin mogelijk wordt.

Waarom zou je de motoriek van kinderen testen?

De motoriek gaat de laatste jaren flink achteruit. MQ is ervan overtuigd dat je deze ontwikkeling het beste kan verbeteren, door eerst het niveau in kaart te brengen. Op basis hiervan kun je enerzijds vroegtijdig uitval signaleren en anderzijds talenten herkennen. Vervolgens kun je in kaart brengen welke factoren allemaal van invloed zijn op de motorische ontwikkeling.

Wie kan de MQ Scan afnemen?

MQ Scan is zelfstandig afneembaar door vakdocenten, groepsleerkrachten of combinatiefunctionarissen. Er is hier geen cursus of externe voor nodig.

Wat maakt de MQ Scan zo uniek?

Het unieke aan dit systeem is dat we kijken naar motorische vaardigheid in zijn geheel. Motorische vaardigheid is een compleet systeem. De vroegere theorieën knippen motorische vaardigheden op in stukjes.

Waarom meet je in tijd?

Als je verschillende onderdelen na elkaar doet dan zie je dat de kinderen die motorisch vaardig zijn, de onderdelen heel snel aan elkaar koppelen. De kinderen die minder motorisch vaardig zijn, staan te hakkelen op het moment dat ze moeten wisselen van onderdeel. Hierdoor loopt de tijd op, omdat zij die koppelingen niet zo snel kunnen maken.

Wat betekent dat, motoriek in zijn geheel bekijken?

Je kan motorische vaardigheid definiëren als: hoe goed jij in staat bent om in elke context je zo aan te passen dat het bewegen lukt. De centrale vraag hierbij is dus: ‘Waarom moet een kind een bepaalde oefening kunnen?’ Dan blijft bewegen leuk en motiverend.

Waarom kiezen voor de MQ Scan?

De MQ Scan is de enige motorische test die wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast is het gebruiksgemak een groot pluspunt. Kinderen test je binnen 1 minuut. Je krijgt snel een duidelijk overzicht in de rapportages die je eenvoudig zelf kan uitdraaien. Zo maken we het inzicht in motoriek heel toegankelijk en eenvoudig.

Uitvoering

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de MQ Scan?

MQ Scan heeft een gebruikershandleiding voor zowel de website als de app.

Kan ik ook bekijken op welke manier de oefeningen uitgevoerd moeten worden?

Op dit filmpje is te zien hoe de oefeningen uitgevoerd moeten worden.

Heb ik internet nodig voor de afname van de test?

Nee, de test is offline te gebruiken.

Een leerling kan de oefeningen perfect uitvoeren, maar niet snel. Hoe ga je daarmee om?

De opdracht is om het parcours snel uit te voeren, het hoeft niet perfect. Geef dat de leerling mee.

Ik heb per ongeluk een groep al definitief gemaakt, maar nog geen test uitgevoerd. Kan deze groep nog worden opengezet?

Dit is niet makkelijk achteraf te corrigeren. Het is handiger om een nieuwe klas aan te maken.

Voor wie is de motorische test bestemd?

De motorische test is bestemd voor alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs van 4 t/m 12 jaar.

Kan je MQ Scan gebruiken in combinatie met andere leerlingvolgsystemen?

Ja dat kan zeker. De test is een basis om ontwikkelingen te volgen. Je kunt je beleid hier volledig zelf op inrichten. Dus ook de keuze in een vervolg leerlingvolgsysteem.

Kan ik MQ Scan ook gebruiken in het voortgezet onderwijs?

Ja, dat kan. De test is gevalideerd t/m 12 jaar. Voor bijvoorbeeld een objectieve 0-meting in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs is deze prima geschikt.

Kan MQ Scan ook ingezet worden op speciaal basisonderwijs?

Uiteraard kun je de test op schoolniveau uitvoeren om individuele verschillen in kaart te brengen. Echter is de MQ Scan uitsluitend gevalideerd in het reguliere basisonderwijs. Om vergelijkingen te maken op andere vlakken is deze niet betrouwbaar.

Zegt de MQ Scan ook iets over fitheid en conditie?

Er zijn verschillende opvattingen die dit verband redelijkerwijs onderstrepen. Wetenschappelijk onderzoek ontbreekt hiervan.

Wat maakt dat kinderen de MQ Scan leuk vinden om uit te voeren?

Het niveau van de oefeningen is zeer toegankelijk voor alle kinderen op alle niveaus. Het competitie-element (snelheid) wordt ook als positief benoemd.

Kan je ook iets noteren over de individuele oefening?

Ja. Per onderdeel kun je in de app aangeven waar een leerling moeite mee had.

Zijn de rapportages van kinderen geschikt voor ouders?

In de eerste plaats zijn deze rapportages geschikt om te signaleren en te analyseren om vervolgens hierop te anticiperen door bijv. sportbeleid aan te passen. Voorop staat om alle leerlingen te blijven motiveren om te bewegen! Wanneer extern gebruik van rapportages deze visie ondersteunt, kun je deze hiervoor inzetten.

Wordt de MQ Scan ook gebruikt voor sportverenigingen?

Ja, er zijn inmiddels diverse sportclubs die het niveau van hun selectieteams in kaart willen brengen. Dit vooral met het oogpunt op talentontwikkeling.

Heb ik de gehele gymzaal nodig voor het gebruik van de MQ Scan?

Nee. In de standaard gymzaal heb je voldoende aan 2/3 deel van de zaal, zodat in het overige deel andere activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Zit er verschil in de uitvoering van MQ Scan tussen de verschillende leeftijden?

De uitvoer van MQ Scan is gelijk voor alle leeftijden. MQ Scan bepaalt de MQ Score aan de hand van de tijdscore in relatie tot de leeftijd en geslacht van het kind. Per leeftijdscategorie verschilt de (tijd)norm, waaraan kinderen moeten voldoen.

Hoeveel tijd kost het om MQ Scan af te nemen?

De test is zo snel afneembaar dat docenten een hele groep kunnen testen binnen één uur. Elke leerling wordt 1x gemeten. De gemiddelde doorlooptijd ‘per run’ is 45 seconden.

Kan je 2 leerlingen tegelijkertijd meten als je met 2 docenten bent?

Per klas kun je één leerling tegelijk meten via de app. Gebruik dus geen tweede apparaat op dezelfde gebruikersnaam om twee kinderen tegelijk te meten! Dan loopt de gegevensverwerking namelijk mis. Je kan wel 2 leerlingen tegelijk meten van 2 verschillende klassen met behulp van 2 verschillende tablets en/of smartphones.

Met welke apparatuur kan ik MQ Scan afnemen?

MQ Scan is een app, die op een willekeurige tablet of smartphone is te gebruiken. De app is verkrijgbaar in de Appstore (iOS) en Playstore (Android). De app is offline te gebruiken.

Ik kan niet inloggen in de app. Hoe is dit mogelijk?

Inloggen is alleen mogelijk wanneer de gegevens van de school zijn geïmporteerd via de website. Dit is dus de eerste stap die je dient te ondernemen. Daarna kan je pas inloggen. Mocht je dit hebben gedaan en nog steeds niet kunnen inloggen, neem dan contact op via support@mqscan.nl

Hoe ga je om met foutieve uitvoering?

Binnen MQ Scan wordt de motoriek in tijd gemeten. Gaat er iets helemaal mis tijdens de meting? Stop de tijd en doe de meting van het kind opnieuw. Kan een kind een onderdeel niet of is de uitvoering niet helemaal goed? Laat de leerling het onderdeel toch 2x proberen, voordat hij/zijn doorgaat met het volgende onderdeel en blijf de tijd meten. Geef na afloop van de meting aan of de leerling moeite had met één of meerdere onderdelen.

Wat kost het gebruik van MQ Scan?

MQ Scan kan jaarlijks tweemaal worden afgenomen bij kinderen van groep 3 t/m 8. De test is al te verkijgen vanaf €395 euro excl. btw per school per jaar. 

Kan ik de wetenschappelijke onderbouwing van MQ Scan bekijken?

MQ Scan is ontwikkeld en in de praktijk getoetst door het ASM, de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool. Bekijk hier de wetenschappelijke onderbouwing van MQ Scan.

Hoe zien de rapportages eruit?

Na afloop van de meting worden de testgegevens gesynchroniseerd en omgezet naar rapportages op individueel -, klas- en schoolniveau. De rapportage geeft ouders en docenten inzicht in de motorische ontwikkeling van leerlingen ten opzichte van de landelijke norm en hun klasgenoten.

Help, mijn gegevens van vorig jaar kan ik na inloggen niet meer teruglezen? Hoe los ik dit op?

Klassen van een vorig jaar worden na afloop van een schooljaar automatisch gearchiveerd. Dit om dubbele invoer te voorkomen. Zorg dat je de resultaten na afloop opslaat op je computer, dan heb je deze altijd bij de hand.

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of bel/bericht ons op (+31) 023 3036808 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte