Algemene vragen

Veelgestelde vragen

Waarom is de MQ Scan ontwikkeld?

Om op een efficiënte, laagdrempelige, maar vooral leuke manier de motorische vaardigheid van kinderen in kaart te brengen, zodat ontwikkeling hierin mogelijk wordt.

Waarom zou je de motoriek van kinderen testen?

De motoriek gaat de laatste jaren flink achteruit. MQ is ervan overtuigd dat je deze ontwikkeling het beste kan verbeteren, door eerst het niveau in kaart te brengen. Op basis hiervan kun je enerzijds vroegtijdig uitval signaleren en anderzijds talenten herkennen. Vervolgens kun je in kaart brengen welke factoren allemaal van invloed zijn op de motorische ontwikkeling.

Dr. Hoeboer legt in dit filmpje uit waarom.

Wie kan de MQ Scan afnemen?

MQ Scan is zelfstandig afneembaar door vakdocenten, groepsleerkrachten of combinatiefunctionarissen. Er is hier geen cursus of externe voor nodig.

Wie zijn de mensen achter de MQ Scan?

MQ Scan is een initiatief van de mensen van Schooljudo en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universteit van Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool naar het ontwerp van het Athletic Skills Model.

Kan je MQ Scan gebruiken in combinatie met andere leerlingvolgsystemen?

Ja, dat kan zeker. De test is een basis om ontwikkelingen te volgen. Je kunt je beleid hier volledig zelf op inrichten. Dus ook de keuze in een vervolg leerlingvolgsysteem.

Kan MQ Scan ook ingezet worden op speciaal basisonderwijs?

Uiteraard kun je de test op schoolniveau uitvoeren om individuele verschillen in kaart te brengen. Echter is de MQ Scan uitsluitend gevalideerd in het reguliere basisonderwijs. Om vergelijkingen te maken op andere vlakken is deze niet betrouwbaar.

Graag ga ik ook volgend jaar verder aan de slag met de MQ-scan. Wordt het abonnement automatisch verlengd? Zo ja, hoe zit het met scholen die evt. willen opzeggen?

Het abonnement wordt automatisch verlengd. Scholen die zouden willen opzeggen moeten dat bij ons via de mail aangeven 1 maand voor de verlengingsdatum (datum waarop de offerte is getekend).

Wat maakt de MQ Scan zo uniek?

Het unieke aan dit systeem is dat we kijken naar motorische vaardigheid in zijn geheel. Motorische vaardigheid is een compleet systeem. De vroegere theorieën knippen motorische vaardigheden op in stukjes.

Waarom meet je in tijd?

Als je verschillende onderdelen na elkaar doet dan zie je dat de kinderen die motorisch vaardig zijn, de onderdelen heel snel aan elkaar koppelen. De kinderen die minder motorisch vaardig zijn, staan te hakkelen op het moment dat ze moeten wisselen van onderdeel. Hierdoor loopt de tijd op, omdat zij die koppelingen niet zo snel kunnen maken.

Wat betekent dat, motoriek in zijn geheel bekijken?

Je kan motorische vaardigheid definiëren als: hoe goed jij in staat bent om in elke context je zo aan te passen dat het bewegen lukt. De centrale vraag hierbij is dus: ‘Waarom moet een kind een bepaalde oefening kunnen?’ Dan blijft bewegen leuk en motiverend.

Waarom kiezen voor de MQ Scan?

De MQ Scan is de enige motorische test die wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast is het gebruiksgemak een groot pluspunt. Kinderen test je binnen 1 minuut. Je krijgt snel een duidelijk overzicht in de rapportages die je eenvoudig zelf kan uitdraaien. Zo maken we het inzicht in motoriek heel toegankelijk en eenvoudig.

Kan ik de wetenschappelijke onderbouwing van MQ Scan bekijken?

MQ Scan is ontwikkeld en in de praktijk getoetst door het ASM, de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool. Bekijk hier de wetenschappelijke onderbouwing van MQ Scan.

Hoe werkt de MQ Scan?

MQ Scan heeft een gebruikershandleiding voor zowel de website als de app.

Bekijk hier een video met uitleg over de MQ scan. 

Wordt de MQ Scan ook gebruikt voor sportverenigingen?

Ja, er zijn inmiddels diverse sportclubs die het niveau van hun selectieteams in kaart willen brengen. Dit vooral met het oogpunt op talentontwikkeling.