MQ Scan op School

De basisschool kan een belangrijke bijdrage leveren.
Wij willen samen met jou, werken aan een fitte, gezonde en goed bewegende generatie.

Een goede motoriek draagt bij aan de totale ontwikkeling van het kind. School kan hierin een cruciale rol spelen en is daarom een belangrijke lokale partner, om kinderen naar het gewenste motorisch niveau te ontwikkelen.

Relatie tussen motorische vaardigheid en gezondheid

In 1 minuut vertelt onderzoeker Joris Hoeboer over het belang van een goede motoriek.

Het belang van een goede motoriek

Afgelopen schooljaar werden meer dan 230.000 kinderen gescand met de MQ Scan. MQ staat voor Motorische Quotiënt. De scan meet en monitort de motorische vaardigheid van kinderen op de basisschool.

Uit het onderzoek motoriek peiling 2023, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool, blijkt dat ruim 20% van de kinderen motorisch achterblijft. Dit versterkt het beeld dat steeds meer kinderen slechter bewegen.

Motoriek is het vermogen om te bewegen. Steeds duidelijker wordt dat goed bewegen, dus een goed ontwikkelde motoriek, een nauwe relatie heeft met alle vormen van leren. Kinderen die achterblijven met hun motorische ontwikkeling, zullen minder makkelijk en minder graag bewegen, ook als volwassenen. Terwijl meer bewegen samen met goede voeding de belangrijkste basis vormt voor een gezond leven.

Verschillende onderzoeken laten zien, dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter voelen, mentaal en sociaal beter functioneren én een positiever zelfbeeld hebben. Dat gun je toch ieder kind!

Wat kan de school doen?

De basisschool is de plek waar kinderen worden ontwikkeld en de basis wordt gelegd voor de rest van het leven. Naast scholing op het gebied van rekenen, taal en sociale emotionele ontwikkeling, hoort goed leren bewegen daar ook bij.

De eerste tien jaar zijn belangrijk voor een goede motorische basis. In deze fase is het belangrijk om goed te leren bewegen en kinderen aan te haken op een actieve levensstijl met veel sport en bewegen. De leeftijdsfase 4 t/m 12 jaar is hierin “de gouden periode voor de motorische ontwikkeling“. Kinderen leren en ontwikkelen in deze periode het snelst.

De school is uiteraard niet eindverantwoordelijk voor de motoriek, maar kan wel een belangrijke partner zijn. Zo is de basisschool de ideale plek, waar inzicht verkregen kan worden.

De groepsleerkracht of LO-docent krijgt met de MQ Scan inzicht in het motorisch niveau van kinderen en de ontwikkeling van de motoriek. Vervolgens kunnen zij de gymlessen beter laten aansluiten bij de behoeften van de kinderen.

MQ Scan op de basisschool

  • Gezonde School. Uw school draagt bij aan een goede motorische basis en de gezondheid van kinderen.
  • Gericht de motoriek verbeteren in de gymles. De LO-docent krijgt relevante inzichten om zijn/haar gymles beter aan te laten sluiten op de behoeften.
  • Risico’s & Talentherkenning. Inzicht in het motorisch niveau en ontwikkeling van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar, waardoor je risico’s tijdig inzichtelijk maakt, maar ook talent kan herkennen en stimuleren.
  • Aandacht voor het individuele kind. Dankzij de overzichtelijke rapportages kan er op school-, klas-, maar juist ook op kindniveau naar de motorische ontwikkeling worden gekeken. Wat heeft het individuele kind nodig? Extra gymles? MRT? Of juist extra uitdaging binnen de groepsles?
  • Geen inbreuk op het bestaande lesrooster. De groepsleerkracht of LO-docent kunnen binnen één reguliere gymles alle kinderen uit een klas scannen.
  • Wetenschappelijk Onderbouwd. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool hebben de MQ Scan wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.
  • 100% AVG-proof. MQ Scan is AVG-proof en werkt volgens de richtlijnen van het Privacy Convenant Onderwijs.

Wat is de MQ Scan?

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.

De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan (bekijk voorbeeld), volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.

De groepsleerkracht, LO-docent of buurtsportcoach kan binnen één reguliere gymles alle kinderen uit een klas in een uur scannen met de mobiele app. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de motorische vaardigheid te monitoren.

Om een vervolg te geven aan de MQ scores en het kind echt verder te kunnen helpen heeft MQ Scan verschillende mogelijke interventies voor je op een rijtje gezet op onze ‘MQ wat nu-pagina’ in 4 categorieën: zorg, onderwijs, opleiding en buiten school/ vereniging. Klik op de knop hieronder als je meer wil weten over de mogelijkheden om als school te werken aan de motoriek.

Wil je nog meer weten of heb je vragen?

Vraag een online afspraak of vrijblijvende offerte aan:

Ervaringen klanten

Bas de Wit

Bas de Wit

Senior manager sport & bewegen, Sportsupport Kennemerland -  ‘De MQ-scan is een eenvoudig uit te voeren test waarmee relevante informatie wordt verzameld. Het individu ontvangt persoonlijk inzicht in zijn/haar motorische vaardigheden, de vakdocent kan de data inzetten om het vakwerkplan af te stemmen op het niveau van de kinderen en de gemeente kan met de data het sportstimuleringsbeleid specifieker organiseren.’

Maaike Dalmaijer

Maaike Dalmaijer

Vakleerkracht OBS Weidevogels & Spurd - ‘De MQ scan geeft mij inzicht in het beweegniveau van de school, klassen en kinderen. Zo kan ik aan de hand van de rapportage zien waar ik eventueel meer aandacht aan moet besteden in de gymles of waar ik ze meer kan uitdagen. Fijn dat de test snel en makkelijk af te nemen is en vooral dat de kinderen het leuk vinden om te doen.’

Mariëlle Siebelt

Mariëlle Siebelt

Directeur Basisschool De Regenboog - ‘Wij investeren heel veel in bewegen op school. Elke dag bewegen alle kinderen één uur tussen de middag. Wij willen graag weten wat het bewegen tussen de middag met onze kinderen doet. Hoe mooi is het dan dat wij de kinderen motorisch kunnen volgen met de MQ Scan. Wetenschappelijk onderbouwd en een korte, heldere tijdsinvestering. Wij nemen het bewegen serieus, dus ook de gymlessen en de motoriek van kinderen, daar hoort dus ook een serieus volgsysteem bij.’