Er is een apart parcours voor boven-, midden- en onderbouw. De app geeft voor het afnemen van de test aan welke baan het kind moet lopen op basis van geboortedatum. De MQ Scan bepaalt de MQ Score aan de hand van de tijdscore in relatie tot de leeftijd en geslacht van het kind. Per leeftijdscategorie verschilt de (tijd)norm, waaraan kinderen moeten voldoen.