28 augustus 2020

Nieuwe normaal voor motoriek

Wat is nog normaal of wat zou morgen het nieuwe normaal kunnen zijn?

In de afgelopen maanden zijn wij allen aardig op de proef gesteld. Flexibel, aanpassen en geheel anders te werk gaan werd van ons gevraagd. Wat in ieder geval vast staat is dat een gezond lichaam enorm belangrijk is. Iets waar wij allen aandacht voor dienen te hebben, elkaar bij moeten helpen en stimuleren om de ‘gezonde weg’ te vinden. 

De lokale sportakkoorden gaan hier hopelijk aan bijdragen. Met het thema vaardig in bewegen (motoriek) kan een hele belangrijke impuls worden gegeven aan de gezondheid. Het is dan positief op te merken, dat zo’n 85% van de sportakkoorden het thema vaardig in bewegen hebben opgenomen als belangrijk thema.

Tegelijkertijd zien wij nog een belangrijke groep die onvoldoende doordrongen zijn van de nut en noodzaak van een goede motoriek. Ouders denken dat kinderen die lid zijn van een sportvereniging ook een goede motoriek hebben. Schooldirecteuren weten onvoldoende over het effect van een goede motoriek op andere vaardigheidscompetenties. Ook zien wijn dat sportclubs weinig of helemaal geen aandacht schenken aan een brede motorische ontwikkeling. Wij zien het aanbieden van sport natuurlijk graag terug in de plannen, zodat dit de motoriek zal doen ontwikkelen.

 

 

 

Naar mijn idee ligt er een uitdaging om de grote groep mensen mee te krijgen. Wij zouden hen in kunnen laten zien welke waarde een goede motoriek heeften hoe wij hier met elkaar aandacht aan kunnen besteden. Maar vooral de perceptie en houding wegnemen dat een goede motoriek een vanzelfsprekendheid is.

Ik kom dan tot het nieuwe normaal van de motoriek. Het komen tot een andere mindset, manier van handelen en samenwerken wanneer het om de aanpak van motorische achterstanden gaat.

 

 

Wat is er nodig om het nieuwe normaal van de motoriek te realiseren?

  • Schooldirecteuren, ouders en andere stakeholders uitleggen dat de motoriek direct van invloed is op de gezondheid, nu en later. Het is een gezondheidskwestie.
  • Het inzicht geven dat sporten en bewegen iets anders is dan het hebben van een goede motoriek. Kortom de letters van het alfabet kennen betekent niet dat je kunt lezen.
  • Ouders bewust maken van dat een goede motoriek geen vanzelfsprekendheid is. Je zult motoriek moeten leren, net zoals lezen en schrijven.
  • Schooldirecteuren inzicht bieden in de waarde die een goede motoriek heeft op andere vaardigheden die voor de school relevant zijn. Bijvoorbeeld eigenwaarde, cognitie en zelfbeeld.
  • Het ontwikkelen van motoriek is niet iets van vandaag op morgen. Wij zullen er structureel aandacht aan dienen te besteden in de leeftijdsgroep van 6 t/m 12 jaar.
  • Het aanbieden en stimuleren van breed motorische ontwikkeling overal waar kinderen bewegen, van gymles tot de sportclub en alle andere plekken in de buurt.
  • Samenwerking tussen sport, overheid, zorg en onderwijs is cruciaal in het doorbreken van de negatieve trend.

Wij zien de bovenstaande punten als de grootste uitdaging voor de aankomende jaren. Wij zetten ons hiervoor in door het delen van informatie, het stimuleren van onderzoek en waar nodig op andere plekken te ondersteunen. Het doel is om de cruciale personen rondom het kind bewust te maken van het belang van een goede motoriek.

Ik wil jullie uitdagen om dit aankomende schooljaar één of meerdere punt(en) op te pakken die voor jouw werkgebied ook een uitdaging zijn. Probeer daarin een stap te maken en belangrijke personen en/of organisaties mee te krijgen. Alleen zo realiseren wij het nieuwe normaal op het gebied van motorische ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Ziggy Tabacznik

 

 

ZIGGY TABACZNIK

MQ scan directeur

“Wij werken al jaren samen met gemeenten en sportbedrijven om onze jeugd de gezondste ooit te maken. Het is super om te zien dat er vanuit steeds meer gemeenten belangstelling is om actief te werken aan de verslechterde motoriek in Nederland. Goed monitoren is hierbij een essentieel onderdeel. Dat gemeenten dit in grotere mate beginnen in te zien geeft ons een enorme boost om samen met het werkveld onze missie te verwezenlijken.”

Meer artikelen

Vacature Stagiair(e)

Vacature Stage lopen bij MQ Scan! Meeloopstage: De Nederlandse jeugd gezonder maken! Geloof jij dat sport & bewegen van groot belang is voor een gezonde toekomstige generatie? Vind jij het leuk veel te leren én iets bij te dragen aan een gezonde wereld. Ben je...

Lees meer

Vacature Customer Succes Manager

Vacature Customer Succes Manager Ben jij op zoek naar een job waarmee je een maatschappelijke bijdrage levert en een verschil kan maken? Dan is MQ een goede plek voor jou.Al enkele jaren geleden constateerden wij een generatie die motorisch significant slechter...

Lees meer
Snelheid is tijd vermenigvuldigd met afstand (s = v * t)

Snelheid is tijd vermenigvuldigd met afstand (s = v * t)

Kan jij inschatten waar een bal zal landen?Kinetisch differentiatievermogen wordt ook wel inschattingsvermogen of bewegingsdifferentiatie genoemd. Hoe hard moet je een basketbal gooien om hem door de ring heen te krijgen? Hoe hard moet je afzetten op om de...

Lees meer

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.