Vanuit inzicht, maak je morgen het verschil.


28% van de kinderen is motorisch onvaardig.
Onderzoek laat inmiddels duidelijk zien dat een goed motorisch niveau een cruciaal voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid. Met inzicht zorgen wij ervoor dat er gericht aan de motorische achterstanden gewerkt wordt. Zodat alle kinderen weer lekker kunnen bewegen.

Maak eenvoudig het verschil

De MQ Scan is gemakkelijk te implementeren binnen het onderwijs

De Haagse Hogeschool en de VU-Amsterdam ontwikkelden in 6 jaar tijd een wetenschappelijk gevalideerde tool. Bij de ontwikkeling is veel samengewerkt met vakdocenten om de MQ Scan praktisch en werkbaar te maken voor het onderwijs. De MQ Scan is:

Snel

Alle kinderen uit een groep worden in één gymles gescand.

Simpel

De scan wordt afgenomen met een app en de resultaten staan direct online.

Betrouwbaar

De MQ Scan is AVG-Proof en wetenschappelijk onderbouwd.

Leuk

Kinderen vinden de obstacle tracks ontzettend leuk om te doen!

Belang van motoriek; waarbij speelt motoriek een rol?

Motorische vaardigheid is het vermogen van een persoon om verschillende motorische handelingen uit te voeren en dus goed te bewegen. Het motorisch niveau wordt bepaald door de interactie van het brein, zenuwen en spieren. Deze motoriek wordt aangestuurd door de hersenen.

De motoriek is dus ontzettend belangrijk in het dagelijkse leven en voor onze gezondheid.
Motoriek speelt een rol bij:

  • Motorische competentie is een cruciaal onderdeel voor de betrokkenheid van kinderen bij fysieke activiteiten.
  • Het draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl.
  • Het verbetert het curriculum voor lichamelijke opvoeding.
  • Recent onderzoek laat zien dat er verbanden zijn tussen een goede motorische ontwikkeling en andere belangrijke vaardigheden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, fitheid en BMI.

Is de MQ Scan ook jullie startpunt?

Onder het deelakkoord ‘vaardig in bewegen’ wordt gesproken over de ambitie om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen, en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen. Binnen het Sportakkoord komt de focus te liggen op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De reden? Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen, zullen zich motorisch minder goed ontwikkelen en een grotere kans hebben op overgewicht. Ze lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.

Het deelakkoord wordt afgesloten met de afspraak: “het percentage gemeenten dat gevalideerd motorisch testen toepast”. MQ Scan is zo’n test. Met de MQ Scan meet je deze motorische ontwikkeling en kan je tijdig problemen, maar ook talenten herkennen om risico’s te voorkomen. 

Hoe helpt de MQ Scan gemeenten en sportbedrijven?

Vanuit inzicht, maak jij morgen het verschil

Inzicht in de motorische vaardigheid en de ontwikkeling maakt het voor professionals mogelijk gerichter aan behoeften en achterstanden te werken. Waardoor het rendement en de resultaten van bestaande activiteiten, inspanningen en beleid nog groter kunnen worden.

Sportbeleid

Inzicht in de motoriek zorgt voor onderbouwing van het sportbeleid.

LO-onderwijs

Laat de LO-lessen nog beter aansluiten bij de behoeften dankzij inzicht.

JOGG-aanpak

Lees hier hoe gemeente Zevenaar de JOGG-aanpak combineert met MQ Scan.

Gezonde School

Monitor het thema ‘bewegen en sport’ middels de MQ Scan

Download hier de 7 stappen om de MQ Scan te implementeren in gemeentelijk beleid

Ontwikkel & Samenwerkingspartners

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte