14 september 2021
Actueel | Praktijk

RECAP WEBINAR 08-09-2021

Aan de slag met een veilig pedagogisch klimaat

Samen met HiRO (initiatief van Schooljudo) hebben wij het gehad over de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van kinderen in combinatie met ervarend leren, de verbanden tussen deze twee ontwikkelingsgebieden én hebben we laten zien hoe je de corona-achterstanden in kaart kunt brengen en kunt verbeteren.

Wat is er nodig voor een veilige omgeving?

Veiligheid is één van de belangrijkste waarden voor een mens. Wanneer iemand zich veilig voelt, kan diegene zichzelf zijn, zich ontspannen en zich focussen op de taak die op dat moment uitgevoerd moet worden.

Wat is er nodig om een veilige omgeving te creëren voor een kind?

 • Realistische verwachtingen
 • Vaste regels (op school)
 • Structuur
 • Positief klassenklimaat
 • Reflectiemethodes
 • Groepsvorming (volgens het model van Tuckman)

 

Wat is het gevolg van een veilig klimaat?

Net is al benoemd dat een veilige omgeving belangrijk is voor een kind. Maar wat zijn dan precies de effecten van een veilig klimaat? Kinderen voelen zich goed, ze zijn positiever en ze zitten lekkerder in hun vel waardoor ze meer durven te doen. Een fijne omgeving, waar structuur en positiviteit belangrijk zijn, zorgt ervoor dat kinderen graag naar school komen. Een veilige omgeving is dus ook belangrijk voor de schoolprestaties.

 

Focus op ‘harde’ of ‘zachte’ vakken?

In het basisonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen ‘harde’ en ‘zachte’ vakken. Onder de harde vakken worden alle vakken, zoals taal, rekenen en geschiedenis verstaan. Onder zachte vakken worden vakken zoals gym, knutselen en muziek gerekend. Vaak kiezen scholen ervoor om de focus te leggen op de harde vakken, want daarop worden kinderen, en indirect ook de scholen zelf, uiteindelijk beoordeeld. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer een school focus legt op de zachte vakken, kinderen (op lange termijn) ook op de harde vakken betere resultaten verkrijgen.

Wat is HiRO?

HiRO is een nieuwe lesmethode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor het Primair Onderwijs. Het brengt Schooljudo, bewegend- en ervarend leren met de zeven Schooljudo-waarden de klas in.

De basiswaarden van HiRO:

 • Vertrouwen
 • Samenwerken
 • Respect
 • Beheersing
 • Weerbaarheid
 • Discipline

Bij deze basiswaarden is ‘Plezier’ overkoepelend. Wanneer kinderen plezier beleven, werkt dit uitstekend voor het ontwikkelen van hun vaardigheden. Als je namelijk een positief gevoel overhoudt aan een activiteit, zorgt dit voor een betere verwerking van wat je hebt geleerd. Hiernaast is bewegend- en ervarend leren ook erg belangrijk voor kinderen. Door dingen ‘gewoon’ te doen, met plezier en met elkaar, leren kinderen omgaan met anderen, met tegenslagen, met overwinningen en vooral ook met zichzelf.

 

Maakt kind en klas krachtig

Dat is het motto van HiRO. Ieder mens herkent wel een moment in zijn/haar leven waarbij je had gehoopt iets meer zelfvertrouwen te hebben. De één wat vaker dan de ander. Deze methodiek helpt kinderen naar een hoger niveau. Hoe fijn zou het zijn als kinderen de basisschool verlaten met een hoop kennis en ervaring over deze 7 waarden?!

Wat is MQ?

De MQ Scan is er om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen. Dit is erg belangrijk, zeker na de opgelopen corona-achterstanden, om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de kinderen en om te kunnen bepalen waar focus op gelegd kan worden om deze ontwikkeling te verbeteren.

Wat vinden we bij MQ belangrijk?

 • Succesbeleving
 • Plezier
 • (Zelf)vertrouwen

De MQ Scan bestaat uit een parcours van 5-7 onderdelen, dat de kinderen zo snel mogelijk moeten doorlopen. Op basis van de verstreken tijd krijgen kinderen een MQ Score, die bepaalt op welk motorisch niveau kinderen zich bevinden. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen de MQ Scan vooral erg leuk vinden om te doen. Iedereen kan het parcours afleggen, waardoor er altijd een succesbeleving is en dat geeft een boost aan het (zelf)vertrouwen!

Met MQ draag je bij aan de motoriek en een actieve leefstijl

 

Tops

 • Het is goed om kinderen te betrekken bij de keuzes; ga in gesprek met het team en de kids!
 • Klein starten helpt al enorm! Denk aan complimenten geven (niet alleen op resultaat, maar ook op het proces), maak duidelijke klassenregels en gebruik ‘energizers’
 • Met een combinatie van HiRO en MQ Scan help je de motorische en sociaal-emotionele vaardigheden van de kids te verbeteren!

Tips

 • Besteed meer tijd aan stoeispelen en bewegen op muziek; deze onderdelen zijn onderbelicht in de gymles
 • Geef ook eens een judoles tijdens het gymmen; hierin zijn alle vaardigheden verwerkt, zowel motorisch als sociaal-emotioneel
 • Het is belangrijk om aandacht te besteden aan valpreventie; kinderen werken aan hun balans en leren hoe ze moeten vallen, zodat ze zich minder snel bezeren

Conclusie

Tijdens dit webinar over het nieuwe initiatief van Schooljudo, genaamd HiRO, hebben we op een rij gezet wat belangrijk is voor kinderen. Hierin komt veiligheid sterk naar voren, maar is respect hebben voor elkaar ook zeer belangrijk. Echter, zijn bij HiRO alle 6 waarden; vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en discipline even belangrijk. Overkoepelend staat ‘plezier’.  Door aandacht te besteden aan al deze waarden en het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling, tillen we samen het motorische en sociaal-emotionele niveau van de kinderen omhoog.

Had je geen tijd om de webinar live mee te kijken? Bekijk hem hier terug.

bee safe covid 19

Be a HiRO!

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.