MQ Scan voor ouders

 

Samen willen wij werken aan een fitte, gezonde en goed bewegende generatie. Een goede motoriek draagt bij aan de totale ontwikkeling van een kind. Jullie als ouders kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de motoriek van jullie kind(eren). 

MQ Scan in het kort

Maakt de school waarop jouw kind zit gebruik van de MQ Scan? Dan is stap 1 gezet. De motoriek van je kind wordt nauwkeurig gemonitord tijdens de gymles door middel van een leuke “obstacle track” waar hij of zij zo snel mogelijk overheen moet. 

De MQ Scan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een geheel gedigitaliseerde tool die bestaat uit een digitale omgeving en een app. De wetenschappelijk onderbouwde MQ tracks worden met standaard gymmateriaal uitgezet. Met de slimme app neem je de MQ Scan af. Op basis van de gelopen tijd, geslacht en de moeilijkheid van het parcours wordt de MQ-score (motorisch quotient-score) berekend. Net als bij een IQ-score is 100 gemiddeld. De scores worden ingedeeld in 5 categorieën (kleuren) op basis van de norm (scores van andere kinderen in Nederland).

Veel scholen delen de rapportage van het kind, met de ouders. Zodat ook ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de motoriek van hun kinderen.

Maakt de school van jouw kind nog geen gebruik van de MQ Scan? Dan kun je de school naar onze website verwijzen. 

Belang van motoriek; waarbij speelt motoriek een rol?

Ruim 28% van de kinderen in Nederland heeft een motorische achterstand. Dat blijkt uit het onderzoek ‘motoriek peiling 2020’, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool. Dit versterkt het beeld dat steeds meer kinderen slechter bewegen.Verschillende onderzoeken laten zien dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter voelenmentaal en sociaal  beter functioneren én een positiever zelfbeeld hebben. Dat gun je toch ieder kind!

Afgelopen schooljaar werden meer dan 175.000 kinderen gescand met de MQ Scan. MQ staat voor Motorische Quotiënt. De scan monitort de motoriek van kinderen op de basisschool en kan dus bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van eventuele motorische achterstanden.

    Welke rol spelen ouders?

    Meerdere personen en partijen hebben invloed op de motorische ontwikkeling van jouw kind. Op school wordt er natuurlijk buiten gespeeld. Gebeurt dat ook na schooltijd? Beoefent je kind een sport? Vindt jouw kind het leuk om te bewegen? Wat voor rol speelt bewegen in jouw eigen leven? Vaak wordt het beweeggedrag van ouders geprojecteerd op hun kind(eren), waardoor het extra belangrijk is ook op dit vlak een rolmodel te zijn. 

    Om een vervolg te geven aan de MQ scores en het kind echt verder te kunnen helpen heeft MQ Scan verschillende mogelijke interventies voor je op een rijtje gezet op onze ‘MQ wat nu-pagina’ in 4 categorieën: zorg, onderwijs, opleiding en buiten school/ vereniging. Klik op de knop hieronder als je meer wil weten over de mogelijkheden om te werken aan de motoriek.