6 april 2021

Uitgezocht: welk meetinstrument voor motorische vaardigheden past bij jou? – door Het Mulier Instituut

Het belang van bewegen wordt gelukkig steeds meer benadrukt.

Dit is hard nodig, want een hoop kinderen bewegen te weinig. Hierdoor lopen deze kinderen een achterstand op in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden. Daarom is het goed om erachter te komen welke kinderen ondersteuning nodig hebben in hun motorische ontwikkeling en op welke gebieden zij deze hulp kunnen gebruiken. Dit kan bereikt worden wanneer scholen en gemeenten een meetinstrument voor motorische vaardigheden inzetten. Maar welke meetinstrumenten zijn er eigenlijk? En hoe weet je welk meetinstrument voor jouw school of gemeente geschikt is? Het Mulier Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan.

Wat is het doel van het Mulier Instituut?

Het Mulier Instituut heeft als doel bij te dragen aan een goed onderbouwd beleid, gericht op bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Dit streven zij na door sportonderzoek te doen, waarvoor zij data verzamelen door middel van het monitoren van de desbetreffende sportsector. Hierna vertalen zij de uitkomsten naar de beleidspraktijk.

 

Waarom hebben scholen en/of gemeenten een meetinstrument voor motorische vaardigheden nodig?

Het monitoren van de motoriek geeft inzicht in de motorische vaardigheden van kinderen. Dit is belangrijk omdat er een relatie is tussen motorisch vaardig zijn en een verhoogde kans op een gezond en gelukkig leven. Wanneer blijkt dat een kind motorische achterstanden op heeft gelopen, kunnen bepaalde interventies helpen om deze achterstanden weg te werken. Het monitoren van de motoriek kan dus een beter inzicht geven in wat er voor vervolgplan nodig is. Er zijn vier doelen voor het gebruik van een meetinstrument voor motorische vaardigheden:

 • Monitoren: volgbaar maken van ontwikkeling
 • Screenen: identificeren van achterstanden/talenten
 • Evalueren: inzichtelijk maken van effecten
 • Benchmarken: groepen vergelijken 

 

Welke meetinstrumenten voor motorische vaardigheden zijn er?

Er zijn drie soorten meetinstrumenten voor motorische vaardigheden:

  • Motorische testen
  • Volgsystemen voor het bewegingsonderwijs
  • Registratiesystemen

Welke meetinstrument is geschikt voor jouw school of gemeente?

Om het meest geschikte meetinstrument voor jouw school of gemeente te kiezen zijn handreikingen opgesteld (zie onderaan dit artikel). Er kan een beslisboom op basis van drie vragen gevolgd worden:

 1. Wat is het doel van de inzet van het meetinstrument?
  • Monitoren
  • Screenen
  • Benchmarken
  • Evalueren
 2. Zijn voldoende middelen en de bereidheid voorhanden om op basis van de verkregen testresultaten passende vervolgacties uit te voeren?
  • Is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs?
 3. Wat wordt er reeds (binnen en buiten de school) gedaan wat betreft meten van motorische vaardigheden?
  • Voor scholen: worden motorische vaardigheden al door de gemeente gemeten?
  • Voor gemeenten: worden motorische vaardigheden al door scholen gemeten?

Wanneer past de MQ Scan bij jouw school of gemeente?

De MQ Scan valt onder de soort: motorische test. Het voordeel van de MQ Scan is dat er inzichtelijk wordt gemaakt welke kinderen een motorische achterstand hebben, maar ook welke kinderen er voorlopen op leeftijdsgenoten en wellicht extra uitgedaagd zouden moeten worden. Deze inzichten worden verkregen voor alle leeftijdsgroepen op de basisschool. We hebben voor je op een rijtje gezet wat de MQ Scan nog meer te bieden heeft.

 

De MQ Scan…

 • is een betrouwbare en valide test
 • is voor alle leerlingen geschikt
 • kost weinig tijd
 • heeft geen extra materiaal/ruimte nodig
 • kan afgenomen worden door vakleerkrachten, groepsleerkrachten of combinatiefunctionarissen
 • heeft duidelijke testinstructies, zodat verschillende personen de test kunnen afnemen
 • biedt een handelingsperspectief waarin aangegeven wordt wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn
 • geeft informatie over het coördinatievermogen bij een reeks beweeghandelingen
 • heeft normwaarden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht

Bovendien vinden kinderen het leuk om de MQ Scan uit te voeren!

Het Mulier Instituut heeft een rapport en twee korte handreikingen gemaakt om scholen en gemeenten te ondersteunen bij de keuze voor een meetinstrument in het reguliere basisonderwijs.

 

MEER INFORMATIE

 

Meer artikelen

Koningsspelen 2021

Koningsspelen 2021

Doen jullie ook mee met de Koningsspelen op vrijdag 23 april? Zijn jullie er al klaar voor? Of wilden jullie dit jaar voorbij laten gaan? Natuurlijk niet! Ook in deze gekke periode, waarin we allemaal te maken hebben met het coronavirus, maken we tijd en...

Lees meer
Opening: MQ, WAT NU?!

Opening: MQ, WAT NU?!

Help de kinderen écht verderHet doel van MQ Scan is duidelijk: ervoor zorgen dat de motorische vaardigheden van kinderen op de basisschool verbeterd worden. De MQ Scan helpt om de ontwikkeling op motorisch vlak in kaart te brengen. Team MQ is hard bezig om...

Lees meer

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte