Gezonde Leefstijl Data: Een sleutel tot effectiever beleid voor gemeenten

In een wereld waarin data een steeds belangrijkere rol speelt, is het essentieel dat beleidsmedewerkers op het gebied van sport en gezondheid bij gemeenten zich bewust zijn van de kracht van data-gedreven beleid. In deze blog zullen we de voordelen van het gebruik van gezonde leefstijl data in kaart brengen en laten zien hoe onze Health Development dashboards gericht op basisschooljeugd kunnen bijdragen aan effectievere beleidsvorming.

De groeiende rol van data in Gezondheidsbeleid

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis blijkt dat er een groeiende behoefte is aan data-gedreven werken onder beleidsprofessionals in het sociaal domein. Ook collega’s van andere domeinen binnen de gemeente willen meer data gedreven werken. Een groeiende behoefte om data inzichten te laten bijdragen aan:

Meer grip op het gezondheidsdomein;

Betere aansluiting bij doelgroepen;

Richtinggevend handelen op basis van actuele en lokale informatie.

Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen jaren veel tijd, energie en geld gestopt in het gezonder maken van Nederlanders, maar met wisselend succes. Kunnen gezonde leefstijl data inzichten bijdragen aan het doorbreken van de negatieve gezondheidstrend?

Wij denken van wel!

Het Belang van Structuur en Organisatie in Data-gedreven Beleid

Om data effectief te gebruiken, is het belangrijk om de inzichten op een gestructureerde manier te verwerken en te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Wij hebben hiervoor het data-driven improvement cycle ontwikkeld. Het doorlopen van deze vier eenvoudige stappen, die zich in de loop van de tijd herhalen, zal bijdragen aan het effectief implementeren van data gedreven beleid:

 1. Doelen stellen, actie ondernemen en uitrollen
  • Begin met het formuleren van meetbare Gezonde Leefstijl-doelen. Na het uitvoeren van de acties, evalueer je steeds weer de doelen en de voortgang.
 2. Verzamelen van data-inzichten
  • Verzamel jaarlijks op vaste momenten data-inzichten met behulp van een consistent instrument en toets dezelfde indicatoren.
  • Evalueer jaarlijks of je over de juiste inzichten beschikt en of je bepaalde inzichten mist die belangrijk kunnen zijn.
  • Reserveer voldoende tijd voor het opbouwen van data, idealiter minimaal 2 tot 3 jaar.

3. Analyse en conclusies trekken

 • Neem de tijd voor deze belangrijke fase en betrek meerdere collega’s bij het proces.
 • Gebruik een gestructureerde aanpak voor het analyseren van gegevens en verzamel de output op een consistente manier.
 • Zorg ervoor dat conclusies helder geformuleerd en onderbouwd worden.
 • Vertaal conclusies in praktische aanpassingen voor de aanpak, interventies of andere aspecten die de interventie kunnen verbeteren.

4. Bijsturen en verbeteren

 • Het succes van je interventie hangt af van hoe goed je in staat bent om deze snel af te stemmen op de lokale situatie en behoeften. Voer dus kort-cyclische verbeteringen door.
 • Stel op basis van de conclusies een prioriteitenlijst op van de belangrijkste verbeteringen of aanvullingen binnen de interventie.
 • Bepaal, afhankelijk van impact, haalbaarheid en financiën, welke verbeteringen op korte en welke op lange termijn zullen worden doorgevoerd.
 • Beschrijf duidelijk wie verantwoordelijk is voor het doorvoeren van de verbeteringen, wat er gedaan moet worden en wanneer dit zal gebeuren.
Data Driven Improvement Cycle

Door dit model te volgen, kunnen beleidsmedewerkers sport en gezondheid, data inzichten optimaal benutten en effectiever beleid vormgeven. Met als belangrijkste doel meer gezondheidswinst te behalen.

Onze Health Development Dashboards

Om beleidsmedewerkers te ondersteunen in hun data-gedreven beleid, bieden wij Health Development Dashboards aan. Wij noemen dat Health development dashboards. Deze dashboards geven per basisschool en per wijk inzicht in de belangrijkste leefstijl indicatoren van de basisschooljeugd: sport en bewegen, zwemvaardigheid, voeding, slapen en schermtijd.

Door deze inzichten te gebruiken, kunnen beleidsmedewerkers gerichter handelen en inzet plegen in een wijk of op een school, waardoor ze beter kunnen inspelen op de daadwerkelijke behoeften en achterstanden die spelen. Hierdoor wordt het beleid effectiever en kunnen meer kinderen aansluiten bij een gezonde leefstijl.

Conclusie

Het benutten van gezonde leefstijl data inzichten gaat verder dan sec data verzamelen, middels tooling. De sleutel zit hem in het kunnen vertalen van data inzichten naar praktische verbeteringen binnen je leefstijl interventies. Het werkproces hiervoor inrichten met medewerkers die daarvoor de tijd en ruimte krijgen. Zo ontstaat er een gestructureerde cylce of improvement van zowel de waarde van je data als de effecten die het heeft in termen van gezonde jeugd.

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.