31 juli 2018

Onderzoek wijst uit: Kinderen ervaren BMI meten als onplezierig!

De afname in gezondheid gerelateerde parameters onder kinderen, waaronder hun motorische vaardigheden, is een steeds grotere wereldwijde zorg. 

Diverse nationale overheden hebben scholen gevraagd om de gezondheid van kinderen te monitoren, met de daartoe beschikbare instrumenten.

In die landen waar overheden meer vragen van scholen, op het gebied van gezondheid, is de rol van het LO-onderwijs vervolgens veranderd. Ten eerste ontstaan er waardevolle inzichten waardoor scholen gerichter een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van kinderen. Daarnaast is lichamelijk opvoeding steeds meer ingezet als promotie en stimulatie van publieke gezondheid onder jeugd en (indirect) gezinnen.

Passend in deze trend / ontwikkeling is de MQ Scan ontwikkeld. Wij zijn groot voorstander om vanuit gefundeerde inzichten kinderen gericht te onderwijzen. Voor de reguliere vakken zoals taal en rekenen is de CITO-toets alom bekend. Echter op het gebied van bewegingsonderwijs is een dergelijke standaard maatstaf nog niet vanzelfsprekend. Mogelijk dat het aankomende Sportakkoord daar verandering in gaat brengen.

Echter niet alle kinderen vinden het leuk om gemeten te worden. Op basis van onze ervaringen en die van de GGD zeker niet de kinderen met overgewicht. Ook al worden kinderen afzonderlijk gemeten. Ze roepen hun gewicht naar elkaar en gaan vergelijken. Het kan stigmatiserend en medicaliserend werken. Wij willen kinderen juist plezier geven in gymmen en bewegen. Het helpt niet een negatieve ervaring op te doen in de gymzaal/ gymles. Een zeer belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling van de MQ Scan.

De Haagse Hogeschool deed onlangs onderzoek naar de beleving van 239 kinderen met verschillende metingen in het basisonderwijs, drie lichamelijke testen en één cognitieve. Het onderzoek concentreerde zich op het plezier dat kinderen ervaren met respectievelijk de CITO-toets, het meten van lengte en gewicht, de KTK (Körperkoordinationstest für Kinder) motoriektest en de MQ Scan.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de MQ Scan (aangeduid als AST in de grafiek) door het gros van de kinderen als leukste of een-na-leukste test benoemd werd van de vier onderzochte testen. 

Hierbij werden geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes. Ook de leeftijd of het motorische vaardigheidsniveau van de kinderen speelde geen rol in de beleving van de MQ Scan.

Het meten van lengte en gewicht werd door de kinderen als minst leuke test benoemd van de vier onderzochte testen. De bevindingen sterken ons dat de MQ Scan niet alleen een waardevolle, maar ook een leuke tool is om in te zetten in de reguliere gymlessen. Een echte win-win situatie: kinderen hebben een leuke gymles, de professional krijgt gewenste wetenschappelijke motorische inzichten en de kinderen hebben daar vervolgens profijt van met een geoptimaliseerd beweegaanbod.

Lees het gehele onderzoek hier.

Meer artikelen

De kracht zit ‘m in koppelen

De kracht zit ‘m in koppelen

Binnen 1 sprint rennen, dribbelen, kijken en vervolgens passen, hoe dan?Iedereen die ooit zijn of haar rijbewijs heeft gehaald weet hoe spannend het kan zijn. Je nadert een rotonde, wat ga je doen? Remmen, koppeling intrappen, schakelen, richtingaanwijzer...

Lees meer
Team MQ zoekt stagiair(e)!

Team MQ zoekt stagiair(e)!

Opzoek naar een toffe stage? Kom stagelopen bij MQ Scan! Heb jij affiniteit met sport en bewegen? Wil jij impact maken binnen de gezondheid van de jonge generatie? Ben jij goed in het produceren van aansprekende content of ben jij handig met data? Ben jij...

Lees meer

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of bel/bericht ons op (+31) 023 3036808 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte